"Υπηρεσιεσ"

Μελέτη για Δημοτικό

Υποστηρίζουμε τους μαθητές του Δημοτικού στην καθημερίνη τους μελέτη και αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Έτσι, τα παιδιά τελειώνουν έγκαιρα τη μελέτη τους έχοντας περισσότερο δημιουργικό χρόνο στη διάθεσή τους. Επιπλέον τα παιδιά συστηματοποιούν το διάβασμά τους και μελετούν μεθοδικά ανώ παράλληλα, μαθαίνουν να ολοκληρώνουν τη μελέτη τους σε συγκεκριμένο χρόνο καλλιεργόντας το κριτικό τους πνεύμα.

Προετοιμασία για Ανώτατες Σχολές

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας να επιτύχουν τη σχολή που επιθυμούν παρέχοντας τους ότι είναι απαραίτητο για την σωστή προετοιμασία τους.

Καλοκαιρινά Μαθήματα Προετοιμασίας Πανελλαδικών

Καλοκαιρινά μαθήματα προετοιμασίας Πανελλάδικών εξετάσεων, με προσομοιώσεις εξετάσεων αλλά και χρήσιμο βοηθητικό υλικό που θα βοηθήσει τους υποψήφιους να επιτύχουν στη σχολή που θέλουν.

Προετοιμασία για Πρότυπα σχολεία

Προετοιμάζουμε τα παιδιά να επιτύχουν στις εξετάσεις για τα πρότυπα σχολεία έχοντας, τους κατάλληκους και εξιδικευμένους καθηγητές αλλά, και μέσω προσομοιώσεων εξετάσεων.

Ολιγομελή Γκρουπ

Παρέχουμε ένα ιδανικό πλαίσιο διδασκαλίας με ολιγομελή γκρούπ για Γυμνάσιο & Λύκειο με σκοπό τη μέγιστη απόδοση των μαθητών μας αλλά και την καλκύτερη κατανόηση της διδακταίας ύλης. Έτσι τα παιδιά καλύπτουν όλη την ύλη μην έχοντας κενά.

Καλοκαιρινά Μαθήματα προετοιμασίας για Δημοτικό , Γυμνάσιο & Λύκειο

Καλοκαιρινά μαθήματα προετοιμασίας για το Δημοτικό το Γυμνάσιο & το Λύκειο έτσι ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι για την καινούρια σχολική χρονιά.